Könyvszalon Nagydíj 2021

Az első Magyar Jogi Könyvszalonon sor került a Magyar Jogász Egylet és az Alkotmánybíróság közös elismerése, a Könyvszalon Nagydíj ünnepélyes díjátadójára, ahol három kategóriában hirdettek győztest a bíráló bizottságok elnökei. 

Bíráló bizottságok

Az elméleti jogászoknak szóló legjobb jogtudományi szakkönyvet a beérkezett pályaművekből három tagú bíráló bizottság választotta ki, melynek elnöke Harmathy Attila akadémikus, tagjai Mezey Barna az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának professzora és Badó Attila, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára. 

gyakorló jogászoknak szóló legjobb jogtudományi szakkönyvet a beérkezett pályaművekből három tagú bíráló bizottság választotta ki, melynek elnöke Dr. Pethőné Dr. Kovács Ágnes nyugalmazott kúriai tanácselnök, Réti László, ügyvéd, a Magyar Jogász Egylet főtitkára és Szabó Imre egyetemi tanár, a Magyar Jogász Egylet Tudományos Bizottságának elnöke.

legjobb PhD disszertációt odaítélő bíráló bizottság elnöke Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke, tagjai Csák Csilla a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja és Szigeti Péter, a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának vezetője.

Díjazottak

A 2020-as évben megjelent legjobb elméleti és legjobb gyakorlati jellegű jogtudományi szakkönyv szerzője és kiadója vihette haza a Könyvszalon Nagydíjat. Előbbit Tóth Mihály Örök kérdések és bizonytalan válaszok az ezredforduló évtizedeinek büntetőjogi világából – Válogatott írások c., a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó kiadásában megjelent kötete, utóbbit Csehi Zoltán (szerk.), Bán Dániel, Bereczki Ildikó, Csehi Zoltán, Király Lilla, Király Miklós, Metzinger Péter, Nemessányi Zoltán, Osztovits András, Palásti Gábor, Raffai Katalin, Szabó Sarolta, Somssich Réka, Szeibert Orsolya, Szőcs Tibor: Magyarázat a nemzetközi magánjogról c., a Wolters Kluwer Hungary által kiadott szakkönyv érdemelte ki. 

A Magyar Jogász Egylet Nagy Ferenc: Anyagi büntetőjog. Alapvetések és a bűncselekmény tana c. könyvéért az „Elméleti jogászoknak szóló legjobb jogtudományi szakkönyv” kategóriában Magyar Jogi Könyvszalon emlékérmet (posthumus) adományozott, melyet Dr. Törőcsikné Dr. Görög Márta, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja vett át. 

A 2020-as évben megvédett legjobb PhD disszertáció írója pedig anyagi támogatást kap a Magyar Jogász Egylettől értekezése megjelentetésére. Ebben a kategóriában két első helyezést is hirdetett a bíráló bizottság elnöke Sulyok Tamás. A nyertes szerzők és pályaművek a következők: Dr. Harkai István Az internet hatása a többszörözési és a nyilvánossághoz közvetítési jogra c. disszertációja a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karról és Dr. Völcsey Balázs Az anyagi jogerőhatás tárgyi terjedelmének összehasonlító elemzése a magyar, a német és a svájci polgári perjog alapján c. doktori értekezése az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karról.

Korábbi Könyvszalon Nagydíjak

Könyvszalon Nagydíj 2023

A Magyar Jogász Egylet immár harmadik alkalommal rendezte meg a Magyar Jogi Könyvszalon elnevezésű szakmai rendezvényt 2023. október 7-én. A Magyar Jogász Egylet a Könyvszalon Nagydíjra szóló pályázatot a korábbi évekből már ismert három kategóriában: Elméleti...

Könyvszalon Nagydíj 2022

A Magyar Jogász Egylet a hagyományt folytatva, a nagy sikerre való tekintettel immár második alkalommal rendezi meg a Magyar Jogi Könyvszalon elnevezésű szakmai rendezvényt 2022. szeptember 17-én.  Együttműködő partnerünk az Alkotmánybíróság, amely a magyar jogászság megbecsülésének jeléül örömmel csatlakozott a kezdeményezéshez.