Program 2023

III. Magyar Jogi Könyvszalon
2023. 10. 07. szombat
10.00–17.00

A III. Magyar Jogi Könyvszalon programjai a Károlyi–Csekonics-palotában kerülnek megrendezésre.

Aula-vásártér programja:

A rendezvény háziasszonya, moderátor: Szántó Georgina,
kommunikációs vezető, Alkotmánybíróság

09.30 Regisztráció

10.00-10.15 Megnyitó: Köszöntőt mond Dr. Trócsányi László, a Magyar Jogász Egylet elnöke, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora

A rendezvényt megnyitja Dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke

10.00-17.00 Könyvvásár és dedikálás a standoknál

14.00-15.00 A Könyvszalon Nagydíj és a Könyvszalon Közönségdíj ünnepélyes átadása

– Beszédet mond a III. Magyar Jogi Könyvszalon díszvendége, Claire Legras, Franciaország magyarországi nagykövete

– Eredményt hirdet és méltatja a nyertes pályaművet Prof. Dr. Mezey Barna, egyetemi tanár (ELTE ÁJK), az Elméleti jogászoknak szóló legjobb jogtudományi szakkönyv Bíráló Bizottságának elnöke, a Könyvszalon Nagydíj átadása

– Eredményt hirdet és méltatja a nyertes pályaművet Prof. Dr. Szabó Imre egyetemi tanár (SZTE ÁJK), a Magyar Jogász Egylet Tudományos Bizottságának elnöke, a Gyakorlati jogászoknak szóló legjobb jogtudományi szakkönyv Bíráló Bizottságának elnöke, a Könyvszalon Nagydíj átadása

– Eredményt hirdet és méltatja a nyertes pályaművet Dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke, mint a Legjobb PhD-disszertáció Bizottság elnöke, a Könyvszalon Nagydíj átadása

– A Könyvszalon Közönségdíj átadása

Szladits Károly konferenciaterem programja:

pódiumbeszélgetések

Moderátor a teremben egész nap: Dr. Sevaracz Luca, érdemi jogász munkatárs, Alkotmánybíróság

10.15-11.00 Válság és jog

Moderátor: Dr. Bodzási Balázs közjegyző, a MJE kutatási igazgatója, tudományos főmunkatárs (KRE ÁJK)

Résztvevők: Dr. Smuk Péter, dékán (SZE DF ÁJK), Prof. Dr. Somssich Réka dékánhelyettes (ELTE ÁJK), az MJE Nemzetközi Jogi és Európai Jogi Szakosztályának elnöke, Prof. Dr. Tóth J. Zoltán, dékán (KRE ÁJK)

11.00-11.45 Sztrájkjog

Moderátor: Prof. Dr. Kun Attila, tanszékvezető egyetemi tanár (KRE ÁJK)

Résztvevők: Dr. Berke Gyula, tanszékvezető egyetemi docens (PTE ÁJK), Dr. Pál Lajos, ügyvéd, Dr. Szabó Imre Szilárd, adjunktus (KRE ÁJK)

11.45–12.30 Közösségi jog-közösségi értékek

Moderátor: Dr. Kruzslicz Péter, adjunktus (SZTE ÁJTK), igazgató Bocskai István Szakkollégium (KRE ÁJK)

Résztvevők: Dr. Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter, Dr. Martonyi János, volt külügyminiszter, a SZTE ÁJTK professor emeritusa, Dr. Trócsányi László elnök, MJE, rektor (KRE)

12.30–13.15 Magyarország 30 éve az Emberi Jogok Európai Egyezményében

Moderátor: Dr. Sulyok Márton, adjunktus, (SZTE ÁJTK), Közjogi Műhely vezetője (MCC)

Résztvevők: Dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke, Prof. Dr. Paczolay Péter, egyetemi tanár, az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája, Böszörményiné Dr. Kovács Katalin, a Kúria elnökhelyettese

13.15-14.00 Az Aranybulla a joghistóriában

Moderátor: Dr. Nagy Péter, mb. tanszékvezető (KRE ÁJK)

Résztvevők: Prof. Dr. Szabó István rektorhelyettes (PPKE JÁK), az MJE Jogtörténeti, Római Jogi és Egyházjogi Szakosztályának elnöke, Prof. Dr. Stipta István (KRE ÁJK), Prof. Dr. Balogh Elemér (SZTE ÁJTK)

15.00–15.45 A beruházásvédelmi választottbíráskodás jövője

Moderátor: Dr. Sándor Lénárd, egyetemi docens (KRE ÁJK), Nemzetközi Jogi Műhely vezetője (MCC)

Résztvevők: Prof. Dr. Varga István, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK), Magánjogi Műhely vezetője (MCC), Kecsmár Marianne, ügyvéd, Dr. Fehér Miklós főosztályvezető, Európai Uniós Ügyek Minisztériuma

15.45–16.30 Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet: Egy életrajz kulisszatitkai – Mádl Ferenc a tudós és politikus

Moderátor: Dr. F. Tóth Gábor, hivatalvezető-helyettes, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet

Résztvevők: Dr. Domaniczky Endre, vezető kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, Prof. Dr. Vékás Lajos, akadémikus

Concha Győző konferenciaterem programja:

Moderátor a teremben egész nap: dr. Mercz Mónika, PhD hallgató (KRE ÁJK), junior kutató, MCC Közjogi Műhely

10.15–11.00 ORAC Kiadó: Vajda János: Csak az ügyvédem pszichológusom jelenlétében 

Résztvevők: Dr. Vajda János ügyvéd-pszichológus, Dr. Gerő Tamás ügyvéd

11.00–11.45 Ludovika Egyetemi Kiadó: Török Bernát – Ződi Zsolt (szerk.): Digitalizálódó társadalom és Ződi Zsolt: Platformjog című könyvek bemutatója

Moderátor: Dr. Gárdos-Orosz Fruzsina, intézetigazgató (MTA TK JTI), habil. egyetemi docens (ELTE ÁJK)

Résztvevők: Dr. Török Bernát intézetvezető (NKE ITKI) és Dr. Ződi Zsolt tudományos főmunkatárs (NKE ITKI), az MJE Informatikai Jogi Szakosztályának elnöke

11.45–12.30 Király Tibor: A védelem és a védő a büntető ügyekben

Moderátor: Prof. Dr. Mezey Barna egyetemi tanár (ELTE ÁJK)

Résztvevők: Dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara örökös tiszteletbeli elnöke, az MJE alelnöke, Prof. Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró, tanszékvezető egyetemi tanár (KRE ÁJK), Dr. Kadlót Erzsébet ügyvéd, címzetes egyetemi docens, (SZTE ÁJTK)

12.30–13.15 Wolters Kluwer: Pódiumbeszélgetés a fogyasztóvédelmi jogi igényérvényesítésről (a Wolters Kluwer által 2023-ban kiadott Magyarázat a fogyasztóvédelmi jogi igényérvényesítésről c. könyv kapcsán) 

Moderátor: dr. Krizsán Brigitta, Senior Insight Product Manager (Wolters Kluwer Hungary Kft.)

Résztvevők: Dr. Balogh Virág egyetemi tanársegéd (ELTE ÁJK), Dr. Bencsik András habil. egyetemi docens (ELTE ÁJK, KRE ÁJK), Dr. Zavodnyik József ügyvéd

13.15–14.00 Pázmány Press: Pogácsás Anett és Ujhelyi Dávid: Szellemi alkotások joga c. tankönyve

Moderátor: Dr. Gubicz Flóra Anna, vezető IP stratéga, (MOME); mb. oktató, (PPKE JÁK)

Résztvevők: Dr. Pogácsás Anett, habil. egyetemi docens, (PPKE JÁK), Dr. Ujhelyi Dávid, PhD, Főosztályvezető, Igazságügyi Minisztérium, mb. oktató, (PPKE JÁK)

15.00–16.00 Alkotmánybírósági kvíz

Bibó István konferenciaterem programja:

Moderátor a teremben egész nap: dr. Köbel Dávid (PhD hallgató, KRE ÁJK)

 

10.15–11.00 Gondolat Kiadó: Aczél Petra – Veszelszki Ágnes (szerk.): Deepfake: a valótlan valóság 

Moderátor: Sebestény Judit (NMHH Médiatanács Titkárság Főosztályának munkatársa)

Résztvevők: dr. Lendvai Gergely Ferenc (PhD hallgató, PPKE JÁK); Mezriczky Marcell (kommunikációs szakértő, deepfake-kutató)

11.00–11.45 Patrocinium Kiadó: Dr. Arató Balázs: Családi vállalkozások; családi alkotmány és generációváltás

Moderátor: Prof. Dr. Domokos Andrea, dékánhelyettes (KRE ÁJK)

Résztvevők: Dr. Arató Balázs, egyetemi docens (KRE ÁJK), Prof. Dr. Boóc Ádám, dékánhelyettes (KRE ÁJK), Prof. Dr. Cservák Csaba tanszékvezető egyetemi tanár, (KRE ÁJK), az MJE Közjogi Szakosztály Alkotmányjogi Szakágának vezetője

11.45–12.30 ORAC Kiadó: Richard Susskind: Online bíróságok és az igazságszolgáltatás jövője 

Moderátor: Guba Nóra (Dentons)

Résztvevők: Dr. Fabacsovics Márk (mesterséges intelligencia szaktanácsadó), Dr. Homoki Péter (ügyvéd), Prof. Dr. Osztovits András (KRE ÁJK)

12.30–13.15 Sapientia EMTE és Forum Iuris Kiadó: Veress Emőd (szerk.): Erdélyi jogászok. Jogászportrék III.

Moderátor: Prof. Dr. Balogh Elemér (SZTE ÁJTK)

Résztvevők: Prof. Dr. Vékás Lajos akadémikus (ELTE ÁJK), Fegyveresi Zsolt egyetemi adjunktus (Sapientia EMTE) és Prof. Dr. Veress Emőd (ME ÁJK és Sapientia EMTE)

13.15–14.00 Egyik kutya, másik eb… avagy kutyával a közterületen

Moderátor: Dr. Baranyi Bertold, ügyvéd, a Magyar Jogász Egylet Közjogi Szakosztály Közigazgatási Eljárásjogi Szakágának vezetője, egyetemi tanársegéd (ELTE ÁJK)

Résztvevők: Dr. Aszalós Dániel, ügyvéd, Miklós Anett, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság szervezési igazgatóhelyettese, Prof. Dr. Rozsnyai Krisztina, egyetemi tanár (ELTE ÁJK), az MJE Közjogi Szakosztályának a vezetője

15.00–15.45 Beszélgetés a világelső alperesi beadványt nyert Jessup csapattal

Moderátor: Szántó Georgina, kommunikációs vezető, Alkotmánybíróság

Csapat: Farkas Kinga, Koch Emma, Nagy Andrea, Polonyi Domonkos

Felkészítők: Prof. Dr. Kajtár Gábor, dékánhelyettes (ELTE ÁJK), az MJE Nemzetközi Jogi és Európai Jogi Szakosztálya Nemzetközi Jogi Szakágának vezetője, dr. Buda Zolta, tanársegéd (ELTE ÁJK)

Dedikálások:

Szerző és cím Időpont Helyszín ( kiadói stand)

dr. Bertaldó András – Fiatalkorú terheltek a büntetőeljárásban

11:30–12:00

Wolters Kluwer

dr. Nagycenki Tamás – Szervezett bűnözés és a jog

11:00–11:30

Wolters Kluwer

dr. Völcsey Balázs – Bpnp. kompakt kommentár

10:30–11:00

Wolters Kluwer

dr. Zavodnyik József – Tpvt. kompakt kommentár

13:15–13:45

Wolters Kluwer

dr. Balogh Virág, dr. Bencsik András, dr. Zavodnyik József

13:15–13:45

Wolters Kluwer

Földi András: Selected Studies on Roman Law and Comparative History of Private Law

10:30–11:30

Ludovika Egyetemi Kiadó

Techet Péter: Jog mögötti akarat – Metapozitivista kísérletek a német jogtudományban: Carl Schmitt és Ernst Forsthoff

 

11:30–12:30

Ludovika Egyetemi Kiadó

Varga Csaba: Jogállamiság – viták közegében

12:30–13:30

Ludovika Egyetemi Kiadó

Lenkovics Barnabás: Ember és emberség – Újabb gondolatok

 

14:30–15:30

Ludovika Egyetemi Kiadó

Vékás Lajos: Fejezetek a magyar magánjogtudomány történetéből, 2022, Orac (Második, bővített kiadás)

13:30-14:00

ORAC

Révész Béla: Az igazság ügye és az állampárt. Az igazságügy politikai környezetének változásai Magyarországon, 1944-1989

13.00-14.00 

Iurisperitus Kiadó

Szalma József: A kárfelelősség alapelvei

15:00-16:00

L’Harmattan

Prof. Dr. Veress Emőd (szerk.): Erdélyi jogászok. Jogászportrék III.

Forum Iuris

Dr. Domaniczky Endre: Mádl Ferenc Tudós és Államférfi

  15:00-15:45

MFI

Polyák Zsolt – Szenti Szabolcs: Rendkívüli halálesetek vizsgálata

10.15 – 11.00

Iurisperitus Kiadó

Dr. Rokolya Gábor

10:00-17:00

Közjegyzői Akadémia Kiadó

Dr. Szőcs Tibor: A hagyatéki vagyon az Europai öröklési rendelet szabályrendszerében

12:00-13:00

Közjegyzői Akadémia Kiadó

Aczél Petra, Veszelszki Ágnes (szerk): Deepfake: a valótlan valóság

A dedikáláson a kötet két szerzője vesz részt: dr. Lendvai Gergely Ferenc és Mezriczky Marcell

11:15-12:00

Gondolat Kiadó

Takács Péter a Kiadónál megjelent könyveit dedikálja

12:15-13:00

Gondolat Kiadó

Szabadfalvi József: „A jogállam a jogeszme megvalósítását czélzó intézmény”. Jogállam-koncepciók Magyarországon a 20. század közepéig

13:15-14:00

Gondolat Kiadó

Szoboszlai-Kiss Katalin: Miről beszélek, amikor a görögökről beszélek. Tanulmányok az athéni demokráciáról, filozófiáról, boldogságról

14:15-15:00

Gondolat Kiadó

Haraszti Margit Katalin: A kínzás és a rossz bánásmód fogalmának értelmezése a nemzetközi jogban – a tilalom egyes alkotmányos garanciái

15:15-16:00

Gondolat Kiadó

 

A programváltozás jogát fenntartjuk!