Program 2022

 

A Második Magyar Jogi Könyvszalon programjai a Károlyi–Csekonics-palota három, különböző termében kerülnek megrendezésre,

az alábbiak szerint:

Aula-vásártér programja:

A rendezvény háziasszonya, moderátor: Szántó Georgina,
kommunikációs vezető, Alkotmánybíróság

09.30 Regisztráció

10.00 Megnyitó: Köszöntőt mond Trócsányi László, a Magyar Jogász Egylet elnöke, Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke

10.00-17.00 Könyvvásár és dedikálás a standoknál

14.00-15.00 Díszvendégek köszöntője és a Könyvszalon Nagydíj ünnepélyes átadása

– Köszöntőt mond Trócsányi László, a Magyar Jogász Egylet elnöke

– Beszédet tart Spyridon Flogaitis, az EPLO elnöke

– Beszédet tart Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke

Könyvszalon Nagydíj ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás

Beszédet mond Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke, Mezey Barna, az ELTE professzora, Szabó Imre, az SZTE egyetemi tanára, a KRE professor emeritusa, a Magyar Jogász Egylet Tudományos Bizottságának elnöke

Díjátadó 3 kategóriában:

1) Elméleti jogászoknak szóló legjobb 2021-ben megjelent jogtudományi szakkönyv

2) Gyakorló jogászoknak szóló legjobb 2021-ben megjelent jogtudományi szakkönyv

3) Legjobb 2021-ben védett PhD disszertáció

Szladits Károly konferenciaterem programja:

pódiumbeszélgetések

Moderátor a teremben egész nap: Dr. Auer Ádám, főtanácsadó, Alkotmánybíróság

10.15-11.00 A jogegységi eljárás

Moderátor: Raisz Anikó, környezetügyért és körforgásos gazdálkodásért felelős államtitkár, Technológiai és Ipari Minisztérium, egyetemi docens, Európai és Nemzetközi Jogi Intézet, Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék, (ME ÁJK)

Résztvevők: Varga Zs. András, elnök, Kúria, Udvary Sándor, tanszékvezető egyetemi tanár, Polgári Eljárásjogi Tanszék, (KRE ÁJK), Bogdán Tibor, a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

11.10-11.55 A háború joga és a béke lehetősége

Moderátor: Sándor Lénárd, Mathias Corvinus Collegium Nemzetközi Jogi Műhely Vezetője

Résztvevők: Kajtár Gábor, habilitált egyetemi docens, Nemzetközi Jogi Tanszék, dékánhelyettes (ELTE ÁJK), Csapó Zsuzsanna egyetemi docens (NKE ÁNTK, KRE ÁJK), Várady Tibor, a Közép-európai Egyetem professor emeritusa

12.00-12.55 A nemzetközi választottbíráskodás a gazdasági szankciók tükrében

Moderátor: Martonyi János, Magyarország volt külügyminisztere, az SZTE professor emeritusa

Résztvevők: Csehi Zoltán, az Európai Unió Bíróságának magyar bírája, Nagy Csongor István tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁJTK, Grosu Manuela, ügyvéd, KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda, Szabados Tamás, habilitált egyetemi docens, Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék, ELTE ÁJK

15.00-15.45 A jogtudomány mérése

Moderátor: Pázmándi Kinga, tanszékvezető egyetemi docens, Menedzsment és Üzleti Jog Tanszék (ELTE GTK)

Résztvevők: Kukorelli István, professor emeritus (ELTE ÁJK), Vékás Lajos professor emeritus (ELTE ÁJK), Rixer Ádám egyetemi tanár (KRE ÁJK)

16.00-16.45 Tehetséggondozás a jogászképzésben

Moderátor: Kajtár Gábor, habilitált egyetemi docens, Nemzetközi Jogi Tanszék, dékánhelyettes (ELTE ÁJK)

Résztvevők: Trócsányi László, rektor, (KRE), Gosztonyi Gergely, habilitált egyetemi docens, Magyar Állam és Jogtörténeti Tanszék, (ELTE ÁJK), Badó Attila, egyetemi tanár, elnök, SZTE Junior Akadémia

Concha Győző konferenciaterem programja:

Könyvbemutatók, kreditpontos képzések és AB kvíz

Moderátor a teremben egész nap: Dr. Tribl Norbert, tanácsadó, Alkotmánybíróság

10.15-11.15 Ludovika Egyetemi Kiadó: Az internetes platformok kora, Jogi technológiák

Moderátor: Rab Árpád tudományos főmunkatárs, NKE Eötvös József Kutatóközpont, Információs Társadalom Kutatóintézet

Résztvevők: Török Bernát igazgató, NKE Eötvös József Kutatóközpont, Ződi Zsolt tudományos főmunkatárs, NKE Eötvös József Kutatóközpont, Információs Társadalom Kutatóintézet, Menyhárd Attila kutatóprofesszor, NKE Eötvös József Kutatóközpont, Információs Társadalom Kutatóintézet

11.25-12.25 ORAC Kiadó: Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem (Kreditpontos program)

Moderátor: Lápossy Attila egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK, Alkotmányjogi Tanszék

Résztvevők: Katonáné Pehr Erika c. egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem; a Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem könyv társszerzője, Benyusz Márta, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet Nemzetközi és Uniós Jogi Kutatási Főosztályának főosztályvezetője, a Gyermekjogokért Egyesület elnöke, Lux Ágnes, a Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársa; a Gyermekjogok és kereszténység: a Szentszék nemzetközi gyermekjogi kötelezettségei könyv szerzője

12.30-13.30 Wolters Kluwer: „Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény hatása az ügyvédi hivatásrendre – Kerekasztal beszélgetés az eddig tapasztalatokról és az ügyvédi törvény nagykommentárjának bemutatója” (Kreditpontos program)

Moderátor: Lestyánszky Ádám, kiemelt szerkesztőségi főmunkatárs, Wolters Kluwer Hungary Kft.

Résztvevők: Bánáti János a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, a Magyar Jogász Egylet alelnöke, Réti László, ügyvéd, a Magyar Jogász Egylet főtitkára, a Budapesti Ügyvédi Kamara korábbi elnöke, Baranyi Bertold ügyvéd, a Magyar Jogász Egylet Közjogi Szakosztály Közigazgatási Eljárásjogi Szakágának vezetője

13.30-14.00 Századvég Kiadó: Döntés és hagyomány

Résztvevők: Karácsony András a kötet szerzője, Molnár Attila Károly, a kiadó vezetője

15.00-16.00 Pázmány Press: ZAKARIÁS Kinga (szerk.): Az alkotmánybírósági törvény kommentárja (Kreditpontos program)

Moderátor: Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke

Beszélgetőtársak: Schanda Balázs alkotmánybíró, Szalay Péter alkotmánybíró, Zakariás Kinga egyetemi docens (PPKE JÁK)

16.00-17.00 Kvíz a joghallgatók számára az Alkotmánybíróság szervezésében

Bibó István terem programja:

Könyvbemutató panelbeszélgetések

Moderátor a teremben egész nap: Köbel Dávid, joghallgató,
Károli Gáspár Református Egyetem

 

10.15-10.45 ORAC Kiadó: A szakértői bizonyítás aktuális kérdései

Moderátor: Kovács Gábor tanszékvezető egyetemi tanár (SZE), igazságügyi orvosszakértő

Résztvevők: Gárdonyi Gergely tanszékvezető egyetemi adjunktus (NKE) rendőrségi főtanácsadó, Idzigné Novák Csilla PhD., a Kúria bírája, Nogel Mónika PhD. egyetemi docens (SZE), a kötet szerzője

10.50-11.20 ORAC Kiadó: Az energiajog aktuális kérdései

Moderátor: Szuchy Róbert, egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes KRE ÁJK

Résztvevők: Csapó Róbert, piaci és innovációs vezető tanácsadó ALTEO Nyrt., Fazekas Orsolya ügyvéd, LL.M, D.U., nukleáris jogi szakjogász, Tóth Tamás, energetikai szakértő

11.25-11.55 Novissima Kiadó: A római jog szerepe a jogászképzésben és a jogalkalmazásban. Beszélgetés Hamza Gábor: Az európai magánjog fejlődése című kötetének újabb kiadása kapcsán.

Moderátor: Sándor István DSc, tanszékvezető egyetemi tanár, Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Résztvevők: Deli Gergely egyetemi tanár, rektor, Nemzeti Közszolgálati Egyetem; Földi András a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, professor emeritus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar; Hamza Gábor a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, professor emeritus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

12.00-12.30 ELTE Eötvös Kiadó: Sulyok Katalin: A természettudomány szerepe a bírói érvelésben

Moderátor: Bándi Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog-és Államtudományi Kar, Környezetjog és Versenyjog Tanszék, az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese

Résztvevők: Szabó Marcel, alkotmánybíró, Bögös Fruzsina kúrai bíró, Sulyok Katalin adjunktus, Nemzetközi Jogi Tanszék, ELTE ÁJK

12.35-13.05 Sapientia EMTE és Forum Iuris Kiadó: Fejezetek a magyar magánjogi kodifikáció történetéből

Moderátor: Fegyveresi Zsolt, egyetemi adjunktus (Sapientia EMTE)

Résztvevők: Vékás Lajos, professor emeritus (ELTE ÁJK), Menyhárd Attila egyetemi tanár (ELTE ÁJK), Veress Emőd egyetemi tanár (Sapientia EMTE és ME ÁJK)

13.10-13.40 Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet: Csink Lóránt-Trócsányi László(szerk.): Comparative Constitutionalism in Central Europe

Moderátor: Horváth Attila vezető kutató (MFI), egyetemi docens (NKE ÁNTK)

Résztvevők: Chronowski Nóra (TK JTI), Csink Lóránt egyetemi tanár (PPKE JÁK)

15.00-15.30 Patrocinium Kiadó: A digitalizáció jogi szabályozása. Beszélgetés Gyekiczky Tamás Határtér és Olvasmányok a digitális társadalomról c. köteteiről

Moderátor: Gyekiczky Tamás (ELTE ÁJK)

Résztvevők: Udvary Sándor, tanszékvezető, egyetemi tanár, Polgári Eljárásjogi Tanszék (KRE ÁJK), Ződi Zsolt (TK JTI), Borbás Beatrix, adjunktus (NKE)

15.35-16.05 Sapientia EMTE és Forum Iuris Kiadó: Veress Emőd(szerk.): Erdélyi jogászportrék I-II. és Fegyveresi Zsolt és Veress Emőd (szerk.) Történelmi bírósági épületek Erdélyben

Moderátor: Réti László ügyvéd, a Magyar Jogász Egylet főtitkára

Résztvevők: Bódiné Beliznai Kinga, habilitált egyetemi docens, tanszékvezető (ELTE ÁJK), Fazakas Zoltán József egyetemi adjunktus (KRE ÁJK), Fegyveresi Zsolt, egyetemi adjunktus (Sapientia EMTE)

Dedikálások:

Szerző Időpont Helyszín ( kiadói stand)
Badó Attila 15.00-16.00 L’Harmattan Kiadó
Bánáti János 13.30-14.30 Wolters Kluwer Hungary Kft.
Baranyi Bertold 13:30-14.30 Wolters Kluwer Hungary Kft.
Bartha Bence 15.00-16.00 Közjegyzői Akadémia Kiadó
Bartóki-Gönczy Balázs 11:00-12:00 Ludovika Egyetemi Kiadó
Barzó Tímea 13.40-14.00 Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
Csehi Zoltán 13.00-13.30 Gondolat Kiadó
Czine Ágnes 11.00-12.00 Orac Kiadó
Gosztonyi Gergely 15.30-16.00 Gondolat Kiadó
Gyekiczky Tamás 15.30-16.00 Patrocinium Kiadó
Jany János 10:00-11:00 Ludovika Egyetemi Kiadó
Juhász Zsuzsanna 12:00-13:00 Iurisperitus Kiadó
Karácsony András 14.00-14.30 Századvég Kiadó
Király Miklós 15.00-15.30 ELTE Eötvös Kiadó
Kukorelli István 16.00-16.30 Gondolat Kiadó
Lenkovics Barnabás 13.40-14.00 Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
Martonyi János 13.00-13.30 Ludovika Egyetemi Kiadó
Márkusz László 16:00-17:00 Ludovika Egyetemi Kiadó
Máthé Gábor 15.00-15.30 Gondolat Kiadó
Pongó Tamás 11:00-12:00 Iurisperitus Kiadó
Réti László 13.30-14.30 Wolters Kluwer Hungary Kft.
Rokolya Gábor 13.00-14.00 Közjegyzői Akadémia Kiadó
Stumpf István 16.00-16.30 Gondolat Kiadó
Sulyok Gábor 11:00-12:00 Ludovika Egyetemi Kiadó
Szabó Endre Győző 12:00-13:00 Ludovika Egyetemi Kiadó
Tóth András 13:00-14:00 Ludovika Egyetemi Kiadó
Várady Tibor 12.00-13.00 Vajdasági Magyar Jogász Egylet
Varga Csaba 11.30-11.50 Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
Vékás Lajos 12.00-12.30 ELTE Eötvös Kiadó

 

A programváltozás jogát fenntartjuk!