Program 2021

 

Az Első Magyar Jogi Könyvszalon programjai a Károlyi–Csekonics-palota három, különböző termében kerülnek megrendezésre,

az alábbiak szerint:

Aula-vásártér programja:

09.30 Regisztráció

10.00-18.00 Könyvvásár és dedikálás a standoknál

10.00 Megnyitó: Prof. Dr. Czine Ágnes egyetemi tanár, a Károli Gáspár Református Egyetem rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettese megnyitja az eseményt

14.00-15.00 Könyvszalon Nagydíj ünnepélyes díjátadó program

Dr. Áder János köztársasági elnök, az esemény díszvendége köszöntőt mond

Dr. Sulyok Tamás PhD, az Alkotmánybíróság elnöke köszöntőt mond

Prof. Dr. Trócsányi László, a Magyar Jogász Egylet elnöke rövid beszédet tart, és felkéri a bíráló bizottságok elnökeit a Könyvszalon Nagydíj eredményhirdetésére, valamint a győztes pályaművek méltatására

Díjátadó 3 kategóriában:

1) Elméleti jogászoknak szóló legjobb 2020-ban megjelent jogtudományi szakkönyv

2) Gyakorló jogászoknak szóló legjobb 2020-ban megjelent jogtudományi szakkönyv

3) Legjobb 2020-ban védett PhD disszertáció

15.30-15.45 Novissima Szakvizsga kvíz eredményhirdetés

Szladits Károly konferenciaterem programja:

10.00 – 10.20 Századvég Kiadó: Pokol Béla: Juristocracy – Trends and Versions, 2021; Pokol Béla: Szuverenisták kontra föderalisták, 2020 (könyvbemutató)

Beszélgetőtársak:

Prof. Dr. Pokol Béla, akadémikus

Molnár Attila Károly, a Századvég Kiadó vezetője

10.20 – 10.45 Ludovika Egyetemi Kiadó: Koltay András – Török Bernát (szerk.): Járvány sújtotta társadalom, 2021 (könyvbemutató)

Moderátor:

Prőhle Gergely, volt nagykövet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója

Beszélgetőtársak:

Prof. Dr. Koltay András, rektor, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Dr. Török Bernát, igazgató, Eötvös József Kutatóközpont, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

10.45-11.10 HVG-ORAC Kiadó: Bodnár Eszter, Sonnevend Pál (szerk.): Az Emberi Jogok Európai Egyezményének kommentárja, 2021 (könyvbemutató)

Beszélgetőtársak:

Prof. Dr. Sonnevend Pál, dékán, ELTE ÁJK

Dr. Sulyok Tamás PhD, az Alkotmánybíróság elnöke

11.10-11.35 Wolters Kluwer Kiadó: Dezső Attila (szerk.) Nagykommentár a közbeszerzési törvényhez (könyvbemutató)

Moderátor:

Dr. Gábor Zsolt főszerkesztő, Wolters Kluwer

Beszélgetőtársak:

Dr. Dezső Attila LLM. ügyvéd; vezető tanár, Debreceni Egyetem (a mű szakmai szerkesztője és egyik szerzője)

Dr. Várhomoki-Molnár Márta PhD főosztályvezető, Közbeszerzési Szabályozási Főosztály Miniszterelnökség (a mű egyik szerzője)

Dr. Hubai Ágnes ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (a mű egyik szerzője)

Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella közbeszerzési és Európa jogi szakjogász (a mű egyik szerzője)

Támis Norbert jogi szakokleveles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó; ügyvezető, Target Consulting (a mű egyik szerzője)

11.35-11.50 Patrocinium Kiadó:Trócsányi László: Közélet és közjog (könyvbemutató)

Beszélgetőtársak:

Prof. Dr. Trócsányi László, MJE elnök

Prof. Dr. Czine Ágnes, egyetemi tanár, KRE ÁJK

11.50-12.15 Pázmány Press: Csink Lóránt – Schanda Balázs –Varga Zs. András (szerk.): A magyar közjog alapintézményei (könyvbemutató)

Beszélgetőtársak:

Dr. habil. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, tanszékvezető, ELTE ÁJK Alkotmányjogi tanszék

Prof. Dr. Schanda Balázs alkotmánybíró, egyetemi tanár PPKE JÁK

12.15-12.45 Határon túli magyar jogélet

Moderátor:

Prof. Dr. Martonyi János, Magyarország volt külügyminisztere

Beszélgetőtársak:

Prof. Dr. Veress Emőd, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár, intézetigazgató egyetemi tanár

Prof. Dr. Várady Tibor, a Közép-európai Egyetem professor emeritusa

12.45-13.00 150 éves az ügyészség – Ludovika Egyetemi Kiadó: Polt Péter: Törvény és igazság (könyvbemutató)

Beszélgetőtársak:

Dr. Kiss Anna PhD, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársa

Prof. Dr. Polt Péter, legfőbb ügyész

13.00-13.40 HVG-ORAC: Prof. Dr. Sólyom László (DSc): Documenta (könyvbemutató)

Beszélgetőtársak:

Prof. Dr. Vékás Lajos professor emeritus akadémikus, ELTE ÁJK

Dr. Jakab András (DSc)

Prőhle Gergely, volt nagykövet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója

13.40-14.00 Gondolat Kiadó: Jogtörténeti Szemle folyóirat; Jogtörténeti értekezések c. sorozat

Beszélgetőtársak:

Prof. Dr. Balogh Elemér tanszékvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Mezey Barna (DSc) tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK)

15.00-15.30 Jogászi életpályák

Moderátor:

Prof. Dr. Trócsányi László, a Magyar Jogász Egylet elnöke

Beszélgetőtársak:

Prof. Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke

Dr. Lajtár István, a legfőbb ügyész közjogi helyettese

Dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke

15.30-16.15 A L’Harmattan Kiadó és a Nyitott Konzervatív Kerekasztal: Konzervatív állam és közjog

Moderátor:

Dr. Zárug Péter Farkas, politológus, Miskolci Egyetem

Beszélgetőtársak:

Dr. Varga Judit, igazságügyi miniszter

Dr. Stumpf István, kormánybiztos

16.15-17.00 Jog, innováció, kultúra

Moderátor:

Dr. Törőcsikné Prof. Dr. Görög Márta, dékán, SZTE ÁJTK

Beszélgetőtársak:

Dr. Harkai István, Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet, SZTE ÁJTK

Dr. G. Karácsony Gergely, egyetemi docens, SZE DF ÁJK

Dr. Szuchy Róbert, dékánhelyettes, KRE ÁJK

18.00-20.00 Wolters Kluwer Jogászdíj átadó

Concha Győző konferenciaterem programja:

10.10-10.40 Bemutatkozik a L’Harmattan Kiadó Open Access platformja, amely a digitális könyvkiadás legújabb technológiáit foglalja magában

10.40-11.10 HVG-ORAC:Jogi könyvek és folyóiratok adatbázisként (prezentáció)

Előadó:

Páli Benedek, HVG-ORAC Kiadó

11.10-11.40 Magyar Közlöny Kiadó Nemzeti Jogszabálytár

Előadó:

Dr. Orosz Mária, Jogi Tartalomszolgáltatási Divízióvezető, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

11.40-12.10 Wolters Kluwer Future Ready Lawyer – innovatív megoldások a jogászi munka szolgálatában

12.15-13.15 Kreditpontos ügyvédképzés az Alkotmánybíróság szervezésében

1) Dr. Sulyok Tamás PhD, az Alkotmánybíróság elnöke: A bírósági ítélettel szembeni Alkotmánybírósághoz fordulás eszközei és metodikája, az indokolt döntéshez való jog c. előadása (30 perc)

2) Csink Lóránt (szerk.) Alapjogi kommentár az alkotmánybírósági gyakorlat alapján c. a Novissima kiadó gondozásában megjelent könyvéről beszélget Prof. Dr. Czine Ágnes (egyetemi tanár, KRE ÁJK) és Prof. Dr. Csink Lóránt (egyetemi tanár, PPKE JÁK) (30 perc)

13.15-13.35 ELTE Eötvös Kiadó: Szeibert Orsolya (szerk.): Gyermekjogi panoráma (könyvbemutató)

Beszélgetőtársak:

Prof. Dr. Szeibert Orsolya, egyetemi tanár, ELTE ÁJK

Prof. Dr. Wopera Zsuzsa, egyetemi tanár, ME ÁJK

13.35-14.00 Patrocinium Kiadó: Szemelvények az információs jogokról – a rendszerváltástól napjainkig (pódiumbeszélgetés)

Moderátor:

Dr. Sziklay Júlia PhD, jogász és politológus, a NAIH Információszabadság Főosztályának vezetője

Beszélgetőtársak:

Dr. Sulyok Tamás PhD, az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Péterfalvi Attila PhD, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Elnöke

Dr. Palotás Gergely, csoportvezető-helyettes bíró a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumának elsőfokú csoportjában

15.00-15.25 Gondolat Kiadó: Takács Péter (szerk.): A jog megjelenítése, épített környezete és szimbólumai. A jogi kultúra látható világa (könyvbemutató)

Beszélgetőtársak:

Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra, a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának tanszékvezető egyetemi tanára, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport vezetője

Prof. Dr. Takács Péter, egyetemi tanár, SZE Győr DF ÁJK

15.30-16.30 Kvíz a joghallgatók 3 fős csapatainak az Alkotmánybíróság szervezésében

Nyeremény: Látogatás az Alkotmánybíróságon, Alkotmánybírósági Szemle előfizetés

 

Dedikáló szerzők

 

10.00-11.00 Dr. Martonyi János (Ludovika Egyetemi Kiadó), Dr. Ibolya Tibor (Patrocinium Kiadó), Dr. Siklósi Iván (ELTE Eötvös Kiadó)

10.30-11.30 Dr. Pokol Béla (Századvég Kiadó), Dr. Halász Iván (Gondolat Kiadó), Dr. Szabó Zsolt (Gondolat Kiadó)

11.00-12.00 Dr. Koltay András (Ludovika Egyetemi Kiadó), Dr. Török Bernát (Ludovika Egyetemi Kiadó), Dr. Tóth Mihály (Patrocinium Kiadó), Dr. Ambrus István (Wolters Kluwer), Dr. Hegedűs Andrea (Iurisperitus Kiadó), Dr. Herke Csongor (PTE ÁJK)

12.00-13.00 Dr. Vékás Lajos (HVG-ORAC Kiadó), Dr. Stumpf István (Gondolat Kiadó), Dr. Dezső Attila (Wolters Kluwer), Dr. Szilovics Csaba (Novissima Kiadó), Dr. Trócsányi László (Patrocinium Kiadó)

13.00-14.00 Dr. Polt Péter (Ludovika Egyetemi Kiadó), Dr. Várady Tibor (Vajdasági Magyar Jogász Egylet), Dr. Veress Emőd, (Vajdasági Magyar Jogász Egylet), Dr. Gyekiczky Tamás (Patrocinium Kiadó), Dr. Gajduschek György (Gondolat Kiadó), Dr. Molnár Csaba (Gondolat Kiadó)

15.00-16.00 Dr. Sólyom László (HVG-ORAC Kiadó), Dr. Sulyok Tamás (Iurisperitus Kiadó), Dr. Csehi Zoltán (Wolters Kluwer), Dr. Lovászy László Gábor (Ludovika Egyetemi Kiadó), Dr. Rozsnyai Krisztina (Eötvös Kiadó), Dr. Rokolya Gábor (Közjegyzői Akadémia Kiadó)

15.30-16.30 Dr. Bíró-Nagy András (Gondolat Kiadó), Dr. Horváth Attila (Gondolat Kiadó), Dr. Móré Sándor (Gondolat Kiadó)

 

Dedikálás részletei pdf formátumban

A programváltozás jogát fenntartjuk!