Beköszöntő

Prof. Dr. Trócsányi László, a Magyar Jogász Egylet elnöke

Jogászkörökben jól ismert tétel, hogy az alkotmányos és demokratikus rendszerek szerves részét alkotja a közéleti párbeszéd és vitakultúra. A Magyar Jogász Egylet és az Alkotmánybíróság hagyományteremtő elképzeléstől vezérelve a szellemi gazdagodást és innovatív gondolkodást serkentő fórumot kívánt létrehozni – a Károli Gáspár Református Egyetemmel kötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően – a Károlyi–Csekonics Palotában tartott jogi könyvek bemutatójának és vásárának megszervezése révén. Franciaországban a jogászokat tömörítő legnagyobb civil szervezet (Le Club des Juristes) és az Alkotmánybíróság (Le Conseil Constitutionnel) által ünnepélyes keretek között szervezett és nagy népszerűségnek örvendő könyvszalonok alkalmával több száz szerző találkozik az érdeklődő olvasókkal, egyetemistákkal és szakmabéliekkel.

A Magyar Jogász Egylet ennek mintájára a hagyományt folytatva, idén második alkalommal szervezi meg a Magyar Jogi Könyvszalont, amely elsősorban a Kárpát-medencében jogi könyvkiadással foglalkozó kiadók kínálatának, valamint az ehhez kapcsolódó gondolkodásnak törekszik fórumot adni. Az egyetemek és a különféle tehetséggondozó műhelyek mellett így a Magyar Jogász Egylet is fontos szerepet kíván játszani abban, hogy fórumot és keretet adjon az innovatív közéleti gondolkodás fejlesztéséhez.

Mind a jogászi ethosz, mind pedig a jogtudomány fejlődésének kulcsfontosságú záloga a jogról folyó pezsgő szakmai viták kibontakozásának lehetősége. Jogszabály kihirdetése, nemzetközi szerződés ratifikálása vagy egy jogerős bírósági döntés meghozatala amellett, hogy egy jogalkotási vagy jogalkalmazási eljárás végére pontot tesz, a szakmai és tudományos vitáknak kiindulópontját kell, hogy jelentse. Ezen viták során kibontakozó gondolkodás pedig kultúrateremtő hatású. A mai nap is érvényesek Deák Ferenc egykori szavai miszerint „[t]udományos vitatkozásoknál nem a személy, nem a tekintély, hanem egyedül az igazság bírhat döntő erővel.” A Magyarországon példa nélküli könyvszalon jogászoknak, joghallgatóknak és nem szakmabéli érdeklődőknek egyaránt hagyományteremtő szándékkal különös és rendhagyó látásmódot igyekszik kínálni. Reményeink szerint pedig nemcsak hozzájárul jogi kultúránk gazdagításához, hanem az idők során annak szerves részévé is válik.

Prof. Dr. Trócsányi László, a Magyar Jogász Egylet elnöke

További hírek